In de Oosterse filosofie en in de traditionele Wayang-spelen staat dat schaduwrijk voor spirituele, het fantasierijke en het mystieke. Niet alles kan in woorden worden gevat. Denk aan een zomerdag, de intensiteit van de zon op het oog. Het Twentse landschap dat voorbijtrekt. In de auto flonkeren de schaduwen aan je voorbij; de weerkaatsing van het licht werkt hallucinerend. Bladeren in de toppen van de bomen twinkelen. Als je je ogen sluit blijft de schittering zichtbaar. Het is het spel van het licht en de schaduw, onlosmakelijk verbonden met alles wat we zien. Hierdoor zien en ervaren we diepte. Janssen laat ons een beeld zien, maar met dat beeld geeft hij ons tegelijkertijd toegang tot het schaduwrijk. Een ander voorbeeld: het 'in de schaduw staan van zichzelf of de ander' kan gezien worden als het wel of niet uitkomen over je geaardheid. Het zogenoemde ‘uit-de-kast-komen’ is voor sommigen een kort moment en voor anderen een jarenlange tocht. Het omarmen van iedereen, ook als wij hem of haar niet helemaal begrijpen, is dus van cruciaal belang. Trots zijn op wie je bent en trots zijn op een ander. Trots zijn op alle inwoners van Enschede. Daar gaat het om. De EnschedeEclips heeft een onlosmakelijke schaduwrijke kant.
ARTISTIEKE MOTIVATIE
door het opengewerkte organische patroon ontstaat zowel overdag als in de avond een uniek effect van licht en schaduw
Bij dit werk maakt Edward Janssen gebruik van het spel van het licht en de schaduw. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met alles wat we zien. We zijn ons er niet vaak van bewust hoe ons brein gewend is aan het feit dat alles een licht- en een schaduwrijke kant heeft. Door het opengewerkte organische patroon van het kunstwerk ontstaat er - zowel overdag als in de avond - een uniek effect door middel van licht en schaduw. Het beeld vormt samen met de schaduwen het totaalbeeld. De schaduwwerken laten de twee verschillende kanten zien, die moeilijk los van elkaar te beschouwen zijn; die van de oorspronkelijke lichte - en die van de schaduwrijke 'andere' wereld. Het is 'die andere wereld' die niet in een hokje past, die vrijer en anders is, die wij niet direct zien, maar wel kunnen ervaren of observeren.
In de Oosterse filosofie en in de traditionele Wayang-spelen staat dat schaduwrijk voor spirituele, het fantasierijke en het mystieke. Niet alles kan in woorden worden gevat. Denk aan een zomerdag, de intensiteit van de zon op het oog. Het Twentse landschap dat voorbijtrekt. In de auto flonkeren de schaduwen aan je voorbij; de weerkaatsing van het licht werkt hallucinerend. Bladeren in de toppen van de bomen twinkelen. Als je je ogen sluit blijft de schittering zichtbaar. Het is het spel van het licht en de schaduw, onlosmakelijk verbonden met alles wat we zien. Hierdoor zien en ervaren we diepte. Janssen laat ons een beeld zien, maar met dat beeld geeft hij ons tegelijkertijd toegang tot het schaduwrijk. Een ander voorbeeld: het 'in de schaduw staan van zichzelf of de ander' kan gezien worden als het wel of niet uitkomen over je geaardheid. Het zogenoemde ‘uit-de-kast-komen’ is voor sommigen een kort moment en voor anderen een jarenlange tocht. Het omarmen van iedereen, ook als wij hem of haar niet helemaal begrijpen, is dus van cruciaal belang. Trots zijn op wie je bent en trots zijn op een ander. Trots zijn op alle inwoners van Enschede. Daar gaat het om. De EnschedeEclips heeft een onlosmakelijke schaduwrijke kant.
ARTISTIEKE MOTIVATIE
door het opengewerkte organische patroon ontstaat zowel overdag als in de avond een uniek effect van licht en schaduw
Bij dit werk maakt Edward Janssen gebruik van het spel van het licht en de schaduw. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met alles wat we zien. We zijn ons er niet vaak van bewust hoe ons brein gewend is aan het feit dat alles een licht- en een schaduwrijke kant heeft. Door het opengewerkte organische patroon van het kunstwerk ontstaat er - zowel overdag als in de avond - een uniek effect door middel van licht en schaduw. Het beeld vormt samen met de schaduwen het totaalbeeld. De schaduwwerken laten de twee verschillende kanten zien, die moeilijk los van elkaar te beschouwen zijn; die van de oorspronkelijke lichte - en die van de schaduwrijke 'andere' wereld. Het is 'die andere wereld' die niet in een hokje past, die vrijer en anders is, die wij niet direct zien, maar wel kunnen ervaren of observeren.