en ANBI, een algemeen nut beogende instelling, zet zich voor       Stichting Het Verschil Sterkt De Stad heeft ten doel het (doen) promoten en tonen van beeldende kunst in publieke ruimten en het (doen) organiseren van evenementen op het gebied van de beeldende kunst in de provincie Overijssel. is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI.. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor partners. is actief in Nederland in de sector pride-community / diversiteit. BELONINGSBELEID het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder beloning. FINANCIEN De stichting verwerft haar inkomsten uit subsidies, donaties, bijdragen in natura en/of diensten De inkomsten worden volledig besteed aan de realisatie van de doelstellingen en de daarbij behorende activiteiten. De stichting heeft geen vermogen, beleggingen of bezittingen in de vorm van roerende of onroerende goederen.                                   HUIDIG PROJECT: realisatie datum 11 oktober 2023. Om het kunstwerk EnschedeEclips te realiseren zal naar schatting € 150.000 benodigd zijn Het bestuur denkt dit bedrag te verkrijgen dmv subsidies & fondsen bijdragen in geld, natura en/of diensten (waarde) crowdfunding in de vorm van verkoop van de “gelaserde” Eclips-gaten (ca 1000) Een nauwkeurige inschatting van de benodigde investering wordt opgesteld na constructieberekening en offertes voor fabricage en plaatsingskosten. n Nut Beogende Instellingen.
Stichting Het Verschil Sterkt De Stad   KvK:   70838615   RSIN: 858479746 NL88 RABO 0327 5634 94                                                                             info@enschedeeclips.nl tel.+31 (0)6 53 415 831                                                            stichtingsbestuur   Laurens van Lier, voorzitter  Rector Liemers College   Nick Thies, secretaris / penningmeester Willem Jaap Zwart   Marco Strijks Liaison Officer Diversity & Inclusion Impact Developer Saxion Business Point Crewmember minor IMEO Suriname & Curaçao Ambassador Th!nk with PRIDE network   adviseur Marieke ter Brugge directeur Enschede Promotie
statuten
beleidsplan
publicatie plicht 20201231 standaard formulier
Stichting Het Verschil Sterkt De Stad   KvK:   70838615   RSIN: 858479746 NL88 RABO 0327 5634 94                                                                             info@enschedeeclips.nl tel.+31 (0)6 53 415 831                                                            stichtingsbestuur   Laurens van Lier, voorzitter  Rector Liemers College   Nick Thies, secretaris / penningmeester   Willem Jaap Zwart directeur Concordia Film | Theater | Expositie Marco Strijks Liaison Officer Diversity & Inclusion Impact Developer Saxion Business Point Crewmember minor IMEO Suriname & Curaçao Ambassador Th!nk with PRIDE network   adviseur Marieke ter Brugge directeur Enschede Promotie
BATEN EN LASTEN 2021 peildatum 1 oktober 2021 baten   In 2021 zijn tot nu toe geen activiteiten ontplooid ter verkrijging van baten lasten totaal    € 228,58       algemene kosten    €  7,03       bestuur                   € 19,20       representatie          € 61,20       bankkosten             € 91,15       activiteiten              € 50,00
projectplan