Stichting Het Verschil Sterkt De Stad   KvK:   70838615   RSIN: 858479746 NL88 RABO 0327 5634 94                                                                             info@enschedeeclips .nl                                                                    el. +31 (0)6 53 415 83                                                            stichtingsbestuur   Laurens van Lier, voorzitter  directeur van het MBO college voor Transport, Logistiek en Mobiliteit bij het ROC van Twente   Nick Thies, secretaris / penningmeester evenement producent   Willem Jaap Zwart directeur Concordia Film | Theater | Expositie   Danny de Vries directeur Albers De Vries communicatie   Nicolas Mansfield directeur Nederlandse Reisopera adviseurs Marieke ter Brugge directeur Enschede Promotie Antek Olzsanowski voormalig directeur Artikel 1 Overijssel
financiële verantwoording De Stichting heeft uitgesproken de 2e helft van 2019  en begin 2020 te gebruiken om financiële middelen te verwerven. De benodigde financiën denkt het bestuur via vier kanalen te vergaren, t.w.: a) subsidies van provincie, gemeente, etc. b) fondsenwerving c) bijdragen en sponsoring bedrijven & organisaties d) crowdfunding, o.a. d.m.v. van de verkoop van de   “gaten” die uit het kunstwerk worden gelaserd.
Stichting Het Verschil Sterkt De Stad   KvK:   70838615   RSIN: 858479746 NL88 RABO 0327 5634 94                                                                             info@enschedeeclips .nl                                                                    el. +31 (0)6 53 415 83                                                            stichtingsbestuur   Laurens van Lier, voorzitter  directeur van het MBO college voor Transport, Logistiek en Mobiliteit bij het ROC van Twente   Nick Thies, secretaris / penningmeester evenement producent   Willem Jaap Zwart directeur Concordia Film | Theater | Expositie   Danny de Vries directeur Albers De Vries communicatie   Nicolas Mansfield directeur Nederlandse Reisopera adviseurs Marieke ter Brugge directeur Enschede Promotie Antek Olzsanowski voormalig directeur Artikel 1 Overijssel
financiële verantwoording De Stichting heeft uitgesproken de 2e helft van 2019  en begin 2020 te gebruiken om financiële middelen te verwerven. De benodigde financiën denkt het bestuur via vier kanalen te vergaren, t.w.: a) subsidies van provincie, gemeente, etc. b) fondsenwerving c) bijdragen en sponsoring bedrijven & organisaties d) crowdfunding, o.a. d.m.v. van de verkoop van de   “gaten” die uit het kunstwerk worden gelaserd.
projectplan