EnschedeEclips is een project van Stichting Het Verschil Sterkt De Stad  
KvK:   70838615 RSIN: 858479746  NL88 RABO 0327 5634 94
CONTACT
Enschede een open-minded stad die staat voor diversiteit diversiteit geeft kleur aan onze samenleving en zorgt ervoor dat we van elkaars verschil, kwaliteiten en talenten gebruik kunnen maken B&W wil dit zichtbaar te willen maken De Stichting Het Verschil Sterkt De Stad gaat dit realiseren middels de EnschedeEclips een kunstwerk met een “missie”, ‘baken van diversiteit’ als iconisch middelpunt om bevolkingsgroepen (of hun opinies) nader tot elkaar brengen, onderling onbegrip te verkleinen, elkaar te accepteren en omarmen zichtbare factor die er altijd is, landmark, herkenbaar, een ontmoetingspunt voor iedereen, wit, uit staal, 6,69m hoog, weegt ca 6 ton en heeft 1200 gaten wat staat ons te doen genereren brede bekendheid en betrokkenheid, creëren van draagvlak de EnschedeEclips moet gaan leven bij de inwoners van Enschede werken aan de realisatie op een locatie in de binnenstad, ”niet te over het hoofd te zien”         met veel traffic de EnschedeEclips komt er, 100%
    info@enschedeeclips.nl
EnschedeEclips is een project van Stichting Het Verschil Sterkt De Stad  
KvK:   70838615 RSIN: 858479746  NL88 RABO 0327 5634 94
Enschede staat voor diversiteit. B&W heeft aangegeven dit zichtbaar te willen maken. De Stichting Het Verschil Sterkt De Stad heeft het initiatief genomen om deze wens te realiseren middels de EnschedeEclips: een ‘baken van diversiteit’, om bevolkingsgroepen (of hun opinies) nader tot elkaar te brengen door onderling onbegrip te verkleinen, elkaar te accepteren en omarmen een zichtbare factor die er altijd is, herkenbaar, een ontmoetingspunt voor iedereen De ‘Enschede Eclips’ moet in 2020 worden gerealiseerd op een locatie in de binnenstad,” niet over het hoofd te zien” en met veel traffic.
CONTACT